O Odjelu za stručne studije

Sveučilišni odjel za stručne studije jedna je od mlađih sastavnica Sveučilišta u Splitu. Osnovan je 2003. godine nakon što je bivše Veleučilište u Splitu pripojeno Sveučilištu u Splitu. Odjel je jedina sastavnica Sveučilišta koja provodi stručne dodiplomske studijske programe i specijalističke diplomske stručne studijske programe.

Sveučilišni Odjel za stručne studije ima jasno postavljenu organizacijsku strukturu s odjelima Elektrotehnika, Informacijske tehnologije, Konstrukcijsko strojarstvo, Računovodstvo i financije te Trgovinsko poslovanje, na kojima se izvode odgovarajući trogodišnji studijski programi kojima se ostvaruje 180 ECTS bodova.

Studijski programi su:

  • dodiplomski stručni studijski programi iz područja ekonomije: Računovodstvo i financije i Trgovinsko poslovanje (sa studijskim modulima: Trgovinsko poslovanje, Poduzetništvo te Vanjska trgovina i međunarodna putovanja) ,
  • dodiplomski stručni studijski programi iz područja elektronike i elektroenergetike: Elektroenergetika i Elektronika,
  • dodiplomski stručni studijski program iz područja informacijskih tehnologija: Informacijske tehnologije
  • dodiplomski stručni studijski program iz područja strojarstva: Konstrukcijsko strojarstvo.

Od akademske 2010./2011. godine na Odjelu se izvode i dvogodišnji specijalistički diplomski stručni studiji s ekvivalentom od 120 ECTS bodova:

  • Specijalistički diplomski stručni studij Politehnika,
  • Specijalistički diplomski stručni studij Računovodstvo i financije te
  • Specijalistički diplomski stručni studij Trgovinsko poslovanje.

Izvođenje općih zajedničkih kolegija organizirano je kroz rad Zavoda za informatiku, Zavoda za strane jezike, Zavoda za matematiku i fiziku te Zavoda za pravo i etiku. Takvim ustrojstvenim rješenjem omogućeno je budućim stručnjacima stjecanje triju temeljnih vrijednosti: stjecanje potrebnih stručnih znanja, poznavanje stranih jezika u različitim područjima struke te adekvatna razina informatičke pismenosti.

Temeljem stečenog iskustva Odjel vrši stalnu transformaciju i prilagodbu edukacijskih procesa stvarnim potrebama tržišnog okruženja te se prilagođava najnovijim dostignućima i trendovima suvremenog profesionalnog obrazovanja u Europi.

Misija je Sveučilišnog odjela za stručne studije razviti učilište koje će svojom vrsnoćom i kvalitetom stručnog, nastavnog i istraživačkog rada pridonositi prepoznatljivosti hrvatskog stručnog visokog školstva i biti stožer njegova razvoja na području regije te obrazovati vrsne stručnjake koji će stečenim znanjima i vještinama uspješno odgovarati suvremenim poslovnim izazovima.