Lokacija

Domaćin konferencije je Sveučilišni odjel za stručne studije, Sveučilište u Splitu.

Sva predavanja će se održavati u novoj zgradi Odjela za stručne studije u Kopilici 5, Split.