Važni datumi

 

  • Rok za predaju sažetaka (max. 250 riječi):  1. prosinca 2015. 15. prosinca 2015.
  • Krajnji rok predaje radova: 1. ožujka 2016. 20. ožujka 2016.
  • Objava o prihvaćanju radova: 1. travnja 2016.